MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DAP – VINACHEM (DDV): Quý 2 báo lỗ 27 tỷ đồng

Sản lượng tiêu thụ và giá bán giảm khiến lợi nhuận gộp của DAP - VINACHEM chỉ đạt 17 tỷ đồng giảm 64% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (UpCOM: DDV) đã công bố BCTC quý 2/2020 với khoản lỗ hơn 27 tỷ đồng.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 265,6 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới gần 94% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn 16,8 tỷ đồng giảm 64% so với quý 2/2019.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 32% và 9% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí QLDN lại tăng 37% nên kết quả DDV lỗ ròng hơn 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 3,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ sản lượng DAP tiêu thụ giảm, giá bán bình quân kỳ này cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, các khoản giảm trừ doanh thu cũng tăng do tăng tỷ lệ chiết khấu thương mại để kích thích khách hàng. Giá vốn kỳ này tăng so với kỳ trước do công ty phải gánh chịu chi phí khấu hao được giãn của các năm trước chuyển sang làm cho lãi gộp giảm 30 tỷ đồng. Chi phí QLDN tăng chủ yếu do tăng tiền thuê đất phải nộp NSNN năm 2020 và truy thu các năm trước khi thay đổi đơn giá cho thuê.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DDV đạt 669,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 8,7% so với cùng kỳ, LNST âm 33,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng 21 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc năm 2019 với kết quả kinh doanh kém khả quan khi doanh thu thuần chỉ đạt gần 1.646 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 6,3 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm gần 29% và 97% so với năm trước. So với các mục tiêu đã đề ra của năm 2019 thì công ty chỉ thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận. Sang năm 2020, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 1.999,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 39,6 tỷ đồng LNTT tăng mạnh so với kết quả thực hiện của năm 2019.

DAP – VINACHEM (DDV): Quý 2 báo lỗ 27 tỷ đồng - Ảnh 1.

undefined

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên