MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất Xanh báo lãi thêm 65 tỷ đồng sau kiểm toán, lợi nhuận cả năm 2022 chỉ còn giảm 66% so với cùng kỳ

03-04-2023 - 15:39 PM | Bất động sản

Đất Xanh báo lãi thêm 65 tỷ đồng sau kiểm toán, lợi nhuận cả năm 2022 chỉ còn giảm 66% so với cùng kỳ

Nếu ở báo cáo tự lập, lợi nhuận năm 2022 của Đất Xanh giảm hơn 70%. Còn sau kiểm toán, lợi nhuận của DXG chỉ còn giảm hơn 66% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Cụ thể, sau kiểm toán, Đất Xanh Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 13,79% so với trước kiểm toán, tương đương tăng từ 469 tỷ đồng lên gần 534 tỷ đồng.

Lý giải về sự chênh lệch này, DXG cho biết do khác biết về quản điểm khi ước tính lợi nhuận tính thuế dẫn đến việc điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính cho năm 2022. Theo đó, khoản mục thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh giảm làm chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2022.

So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của năm 2022 giảm 66,5%. DXG cho biết do khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm, trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Đến nay, DXG chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như thời gian địa điểm thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Linh Phong

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên