MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ CRC: M&A mua lại Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Solar Cell, đặt kế hoạch lãi 86 tỷ đồng trong năm 2022

ĐHĐCĐ CRC: M&A mua lại Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Solar Cell, đặt kế hoạch lãi 86 tỷ đồng trong năm 2022

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (mã CK: CRC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 9/4/2022. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch chào bán cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 818 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng mạnh

Kết thúc năm 2021, CRC đạt doanh thu hợp nhất 369 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 22,46 tỷ đồng. CRC hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh gạch ngói, kinh doanh tấm pin năng lượng mặt trời, xuất khẩu nông sản…Từ năm 2020 Công ty dần dịch chuyển sang lĩnh vực năng lượng tái tạo đầu tư và mua lại các dự án điện mặt trời áp mái đã phát điện tại tỉnh Lâm Đồng, Kontum, …

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.088 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu tăng gấp gần 2 lần và kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 4 lần so với mức thực hiện năm 2021.

Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức là 6%, số lượng phát hành dự kiến là 1,8 triệu cổ phần.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, CRC sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với số lượng dự kiến là 50 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Như vậy, dự kiến CRC sẽ nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 818 tỷ đồng, trong đó số tiền thu được từ phát hành chủ yếu được Công ty đầu tư mua lại Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Cell) 343 tỷ đông, trả nợ vay Ngân hàng, mua trụ sở chính Công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Mua lại Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Solar Cell

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo công ty chia sẻ về chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới, công ty định hướng phát triển mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó tập trung vào điện mặt trời gồm điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời trang trại và sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời thương hiệu CRC Solar made in Việt Nam thông qua việc mua lại một Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (Nhà máy Solar Cell) tại Hòa Bình. Đây đang là chiến lược dài hạn và bền vững khi năm 2020 công ty đã có nguồn lợi nhuận ổn định từ các dự án điện mặt trời mái nhà và Nhà máy Solar Cell đang là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công, xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời đi Mỹ, Châu Âu , Ấn Độ…

Nhà máy có công suất 800.000 tấm pin năng lượng mặt trời/năm tương đương 300MW/năm và 100.000.000 tấm Cell (tấm tế bào quan điện)/năm tương đương 500MW/năm. Tổng mức vốn đầu tư của nhà máy là 350 tỷ đồng với dây truyền công nghệ cao hiện đại, nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định từ năm 2020 và sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu.

Với các cơ chế khuyến khích của Nhà nước, điện mặt trời đã có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2021, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên cả nước đã đạt 24,46 tỷ kWh, chiếm khoảng 21,55% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống .

Riêng điện mặt trời mái nhà, đến 14/12/2021 đã có 104.282 dự án được lắp đặt, tổng công suất 9.580 MWp, sản lượng phát lên lưới hơn 3,57 tỷ MWh . Như vậy nhu cầu tiêu thụ tấm pin mặt trời của các dự án đã phát triển là vô cùng lớn, trong khi Việt Nam hiện nay chỉ nhập khẩu các tấm pin năng lượng mặt trời từ Trung Quốc.

Với việc đầu tư một nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, CRC tin rằng thời gian tới sẽ là giai đoạn tăng trưởng và phát triển mới của Công ty.

https://cafef.vn/dhdcd-crc-ma-mua-lai-nha-may-san-xuat-tam-pin-nang-luong-mat-troi-solar-cell-dat-ke-hoach-lai-86-ty-dong-trong-nam-2022-20220418105805623.chn

Bảo Sơn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên