MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 31/8 - 4/9

Trong đó có nhiều doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Petrolimex, PVI, Gemadept...

Tuần mới từ 31/8 đến 4/9/2020 có 17 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (mã chứng khoán PLX) sẽ chốt quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. PVI cũng chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22,5%.

Ngày 31/8/2020: TAR, VGP, HMS, HCS

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) chốt danh sách cổ đông phát hành 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 70 tỷ đồng.

CTCP Cảng Rau Quả (VGP) chi trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng tiền tổng tỷ lệ 10%, trong đó trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% và cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 16/11/2020.

CTCP Xây dựng bảo tàng Tp HCM (HMS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/9/2020.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (HCS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 21/9/2020.

Ngày 1/9/2020: TDF

CTCP Trung Đô (TDF) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 11/9/2020.

Ngày 3/9/2020: PLX, GMD, VSC, MQN, TRS, CAN, ABS, BCE, DC1, ECI

Ngày 3/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã chứng khoán PLX chốt danh sách cổ đông chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/9/2020.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, Petrolimex chi trả cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 30%. Trong đó công ty đã tạm ứng 20% cho cổ đông vào tháng 4/2020. Số còn lại 10% sẽ chi trả đợt này.

Kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu hợp nhất đạt 189.642 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.772 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.772 tỷ đồng. EPS đạt 3.051 đồng.

CTCP Gemadept (GMD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/9/2020.

CTCP Container Việt Nam (VSC) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) chốt danh sách cổ đông phát hành 842.737 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 38%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 8,4 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hải (TRS) phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 30 tỷ đồng.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (CAN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/9/2020.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS) phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019.

CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương (BCE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 24/9/2020.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (DC1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 23/9/2020.

Ngày 4/9/2020: PVI, QNS

CTCP PVI (PVI) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 22,5%. Thời gian thanh toán 18/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên