MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 14/3 đến 18/3/2022

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 14/3 đến 18/3/2022

Trong đó có Nhiệt điện Quảng Ninh, Tập đoàn Hà Đô, Xây dựng Tiền Giang, Cảng Đồng Nai...

Tuần mới từ 14/3 đến 18/3/2022 có 20 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 14/3/2022: DT4, EBS, ADC, STP, XMC, TPH, VLA

CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,5%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 17/6/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai (XMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 15/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP In sách giáo khoa tại Tp Hà Nội (TPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 25/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/3/2022.

Ngày 16/3/2022: PPH, SDC, ACE

Tổng Công ty Phong Phú (PPH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/3/2022.

CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/6/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 17/3/2021: HDG, PDN, SJD, SJE

Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2022. Như vậy đợt này Tập đoàn Hà Đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Tập đoàn Hà Đô đạt 3.842 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.333 tỷ đồng, tăng 6% so với số lãi đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.090 tỷ đồng.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 6/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thuỷ điện Cần Đơn (SJD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 30/3/2022.

CTCP Sông Đà 11 (SJE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/3/2022.

Ngày 18/3/2021: QTP, THG, COM, PPP, PMC, DAE

Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 31/3/2022. Như vậy với 250 triệu cổ phiếu, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ chi khoảng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (THG) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Vật tư Xăng dầu (COM) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 7/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 4/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng (DAE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.


https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-14-3-den-18-3-2022-20220312182058796.chn

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên