MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 24/5-28/5

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 24/5-28/5

Có 60 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 24/5 đến 28/5/2021 có 60 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên được các nhà đầu tư quan tâm như Viglacera (VGC), như Nhiệt điện Hải Phòng (HND), Tổng Công ty 36 (G36), Phú Tài (PTB)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 24/5/2021: VGC, EVE, VIT, TDN, TTP, BLI, TNP, HNI, MND, VAV, TOS, VTE

Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán vào 24/6/2021. Như vậy với 448,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera sẽ chi khoảng 493 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Viglacera đạt 9.433 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 12%, xuống còn hơn 667 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 600 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Viglacera có gần 712 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 372 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 932 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Everpia (EVE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/6/2021.

CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 2/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 30,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:15,64%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Long (BLI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9,49%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP May Hữu Nghị (HNI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Môi trường Nam Định (MND) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Viwaco (VAV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,25%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

Ngày 25/5/2021: PEN, CMK, TVW, IBD, BMN, HAM, VIF, KSE, MQB, PTH, UEM, SEP, PBT, BBM

CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (CMK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,6%. Thời gian thanh toán 29/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ dông thường niên năm 2021.

CTCP In tổng hợp Bình Dương (IBD) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,01%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP 715 (BMN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (VIF) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8,89%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP XNK Thủy sản Khánh Hòa (KSE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/6/2021.

CTCP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (MQB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Uông Bí – Vinacomin (UEM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,55%. Thời gian thanh toán 9/6/2021.

CTCP Nhà và thương mại dầu khí (PBT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,88%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP Bia Hà nội Nam Định (BBM) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

Ngày 26/5/2021: VSM, PHN, BSD, GTS

CTCP Container Miền Trung (VSM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Pin Hà Nội (PHN) chi trả cổ tức đợt 3/2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tổng tỷ lệ 15%, trong đó trả cổ tức đợt 3/2020 tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (BSD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/6/2021.

CTCP Công trình giao thông Sài Gòn (GTS) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11,99%. Thời gian thanh toán 1/7/2021.

Ngày 27/5/2021: G36, PTB, VHL, APF, HAX, TVP, ADC, TSB, NTH, HPD, MBN, LWS

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36) phát hành gần 5,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 5,38% (01 cổ phiếu nhận 538 đồng). Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 52 tỷ đồng.

CTCP Phú Tài (PTB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 10/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 5,51%.

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thời gian thanh toán 6/7/2021.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 11/6/2021.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) phát hành 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10:3. Giá trị phát hành theo mệnh giá xấp xỉ 11 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Ắc quy Tia Sáng (TSB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP Thủy điện Đắk Đoa (HPD) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (MBN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 17/6/2021.

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,6%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Ngày 28/5/2021: HND, VMD, DTT, PGC, TOT, DPC, NFC, MNB, VBC, GVT, SGS, UIC, DHP, TMB, GDW, HPU, PTP, KGM, CTW, DVW

Ngày 28/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 7,25%. Thời gian thanh toán 14/6/2021. Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi khoảng 362 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.866 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lãi cao nhất theo năm mà công ty đạt được. Với kết quả đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành 1.212 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 24,25%.

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/7/2021.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Vận tải Transimex (TOT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải tỏa toàn bộ số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP (MNB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Nhựa Bao Bì Vinh (VBC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Giấy Việt Trì (GVT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 22/6/2021.

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (SGS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico (UIC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Điện cơ Hải Phòng (DHP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc (TMB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP 28 Hưng Phú (HPU) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Dịch vụ viễn thông và in bưu điện (PTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/6/2021.

CTCP XNK Kiên Giang (KGM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,3%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,88%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên