MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Gia Lai (GEG) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 giảm về mức 345 tỷ đồng, muốn phát hành 58 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Điện Gia Lai (GEG) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 giảm về mức 345 tỷ đồng, muốn phát hành 58 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Điện Gia Lai trình các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP để huy động vốn.

Ngày 26/4 tới đây CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt ngày. Hiện tại Điện Gia Lai đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kế hoạch lợi nhuận giảm 7% trong năm 2022

Điện Gia Lai cho biết trong năm 2021 doanh thu bán điện tăng do cá dự án điện gió đi vào vận hành thương mại từ quý 4/2021 và lợi nhuận do hoạt động chuyển nhượng tài sản tăng làm cho lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể.

Số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu cả năm đạt 1.381 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2020. Nhờ tiết giảm chi phí, cộng thêm khoản lợi nhuận khác hơn 80 tỷ đồng (tăng 76 tỷ đồng do với cùng kỳ), dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng 10,3% lên mức 325 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Điện Gia Lai (GEG) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 giảm về mức 345 tỷ đồng, muốn phát hành 58 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

Với kết quả đạt được Điện Gia Lai trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

Năm 2022 Điện Gia Lai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 37% lên mức 2.073 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 7% về 345 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức đến 8%.

Điện Gia Lai (GEG) đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2022 giảm về mức 345 tỷ đồng, muốn phát hành 58 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Ảnh 2.

Phát hành 58 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Cùng với đó Điện Gia Lai trình nhiều phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên công ty.

Theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, Điện Gia Lai dự kiến phát hành 18,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 182 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2021.

Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Điện Gia Lai còn trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Điện Gia Lai cho biết nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty dự kiến phát hành 30,37 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10% so với số cổ phần trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và 9,4% so với cổ phần sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 452 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư Dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1.

Theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Điện Gia Lai dẽ phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu cho người lao động trong công ty. Tỷ lệ phát hành 3% số cổ phần đang lưu hành và tương đương 2,6% số cổ phần sau phát hành cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 100 tỷ đồng. Số tiền thu được trong đợt bán cổ phiếu ESOp được bổ sung vốn lưu động cho công ty.

https://cafef.vn/dien-gia-lai-geg-dat-muc-tieu-lai-truoc-thue-nam-2022-giam-ve-muc-345-ty-dong-muon-phat-hanh-58-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-20220406154557897.chn

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên