MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 LNST đạt 625 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 LNST đạt 625 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch

Riêng quý 4/2020, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế 203 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ cho dù doanh thu giảm mạnh.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt 1.331 tỷ đồng giảm gần 30% so với cùng kỳ, nhờ gián vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ 3,5% xuống còn 284 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm mạnh từ 16 tỷ đồng xuống còn 3,4 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm đáng kể từ 68,8 tỷ đồng xuống còn gần 50 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng giảm nhẹ nên kết quả Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế 203 tỷ đồng giảm nhẹ 1,2% so với quý 4/2019.

Luỹ kế năm 2020, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu đạt 6.082,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 625,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,5% và 17% so với thực hiện năm 2019. Được biết, trong năm 2020, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.177,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 620 tỷ đồng. Theo đó mặc dù chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng vẫn vượt 8% kế hoạch LNST.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 LNST đạt 625 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch - Ảnh 1.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 LNST đạt 625 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch - Ảnh 2.

Tú Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên