MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý kể từ 1/1/2022

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý kể từ 1/1/2022

Theo quy định mới của Bộ Tài chính cho biết, nếu năm 2021, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng thì không phải nộp phí.

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Cụ thể, Thông tư số 96/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 307/2016/TT-BTC như sau:

Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Kể từ ngày 1/1/2021, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu trên 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 307/2016/TT-BTC được sửa đổi như sau: Liên quan đến phí, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 1/1 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng.

Theo đó, nếu năm 2021, doanh nghiệp có doanh thu truyền hình trả tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng thì không phải nộp phí năm 2021. Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Doanh nghiệp tính và nộp phí đối với tổng doanh thu phát sinh trong quý. Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 tháng đầu của quý tiếp theo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Hà Trần

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên