MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ACC, BPC: LNST quý I/2014 giảm hơn 25% so với cùng kỳ

23-04-2014 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

ACC, BPC: LNST quý I/2014 giảm hơn 25% so với cùng kỳ

EPS quý I/2014 của ACC đạt 917 đồng.

Công ty cổ phần bê tông Becamex (ACC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Doanh thu thuần quý I/2014 đạt 73,61 tỷ đồng, giảm 37%  và lợi nhuận sau thuế đạt 9,17 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 13,07 tỷ đồng, giảm 28%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều giảm lần lượt 9% ; 29% so với cùng kỳ quý I/2013,

EPS quý I/2014 của ACC đạt 917 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2014

Quý I/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

73.61

116.15

-36.63%

Giá vốn

60.54

97.96

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

82.24%

84.34%

 

LN gộp

13.07

18.19

-28.15%

Chi phí bán hàng

1.55

1.75

-11.43%

Chi phí quản lý DN

2.58

2.83

-8.83%

LNTT

10.12

14.16

-28.53%

LNST

9.17

12.74

-28.02%

EPS ( đồng)

917

1.274

 

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn (BPC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Doanh thu thuần quý I/2014 đat 70,02 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2014 đều giảm so với cùng kỳ quý I/2013,giảm lần lượt 6% ; 22% ;14%

Lợi nhuận sau thuế quý I/2014 BPC đạt 1,75 tỷ đồng, giảm 27% tương ứng giảm 640 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. EPS quý I đạt 461 đồng

Năm 2014 BPC lên kế hoạch kinh doanh dự kiến đạt 315,15 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cổ tức dự kiến giao động từ 10% đến 15%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2014

Quý I/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

70.02

81.25

-13.82%

Giá vốn

63.91

73.36

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

91.27%

90.29%

 

LN gộp

6.11

7.89

-22.56%

Chi phí tài chính

0.89

0.95

-6.32%

Chi phí bán hàng

0.58

0.74

-21.62%

Chi phí quản lý DN

2.63

3.06

-14.05%

LNTT

2.53

3.21

-21.18%

LNST

1.75

2.39

-26.78%

EPS ( đồng)

461

631

 

 Anh Tân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên