MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Đà Nẵng (DRC): Quý 1/2016 lãi 109 tỷ đồng, trình ĐHCĐ trả cổ tức 2015 tổng tỷ lệ 60%

30-03-2016 - 14:43 PM | Doanh nghiệp

Đại hội cổ đông thông qua chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 29/3/2016.

Theo nội dung nghị quyết, DRC ước đạt 787 tỷ đồng giá trị sản xuất thực tế quý 1/2016, hoàn thành 21% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 783 tỷ đồng, hoàn thành 21% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 109 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm.

Quý 2/2016, DRC đặt kế hoạch 1.018 tỷ đồng giá trị sản xuất thực tế, 1.061 tỷ đồng tổng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cả năm 2016, DRC đặt kế hoạch 3.778 tỷ đồng tổng doanh thu và 502 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty cũng thống nhất phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 trình ĐHCĐ năm 2016 với:

-Tổng lợi nhuận trước thuế: 532 tỷ đồng

-Chia cổ tức bằng tiền mặt: 30%

-Chia cổ phiếu thưởng: 30%

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên