MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cáp nước Thủ Đức: Lên kế hoạch chi 106 tỷ đầu tư 13 dự án trong năm 2014

29-03-2014 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Về đầu tư xây dựng, công ty dự kiến đầu tư 13 dự án (trong khi năm trước chỉ có 1 dự án) với 59.970 m đường ống và kinh phí đầu tư là 105,7 tỷ đồng.

CTCP Cáp nước Thủ Đức (mã: TDW) công bố báo cáo thường niên 2013

2013 – một năm kinh doanh “đủ”

Theo báo cáo, năm 2013, công ty cung cấp 46,76 triệu m3 nước – vượt 3,2% so với kế hoạch. Doanh thu tiền nước đạt 421,3 tỷ đồng – vượt 3,1% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng – tăng 18% so với năm trước. Như vậy, tính bình quân giá bán nước là hơn 9000 đồng/m3.

Cơ cấu doanh thu của TDW:

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 27,1 tỷ và 21,4 tỷ - tăng 4,9% và 5,5% so với năm trước.

Trong năm, công ty đã thực hiện nhiều dự án phát triển mạng lưới cấp nước và sửa chữa ống mục, trong đó có một số dự án vốn đầu tư trên 8 tỷ, bao gồm:

- Sửa chữa ống mục khu vực quận 2: vốn đầu tư 12,7 tỷ

- Sửa chữa ống mục khu vực quận Thủ Đức: vốn đầu tư 10 tỷ

- Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 5: vốn đầu tư 9,1 tỷ

VNM và VOF rút vốn, REE thế chân

Tính đến ngày 14/3/2014, cổ đông tổ chức đang nắm 96,64% cổ phần của TDW trong đó cổ đông nhà nước nắm 51% (Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn).

Sau những giao dịch trong năm, tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông lớn đã có nhiều thay đổi. CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk từ ngày 30/08/2013 đã không còn nắm giữ cổ phiếu TDW nào. VOF Investment limited đến cuối năm 2013 cũng đã bán hết cổ phiếu TDW. Hiện tại, TDW có cổ đông lớn ngoài nhà nước là CTCP Cơ điện lạnh REE với tỷ lệ sở hữu 43,11%.

Với sự thay thế của cổ đông lớn này, ông Trịnh Tuấn Minh được miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/2/2014. Ông Lục Chánh Trường là giám đốc Phân tích Đầu tư của CTCP Cơ điện lạnh REE được đề cử làm thành viên HĐQT thay ông Minh.

Năm 2014 lên kế hoạch đầu tư 13 dự án

Đối với CTCP Cáp nước Thủ Đức, ngoài việc kinh doanh thì còn có nhiệm vụ chính trị là cung cấp nước sạch, góp phần cải thiện đời sống an sinh xã hội cho nhân dân, vì vậy mục tiêu chính của công ty là nâng cao tỷ lệ người dân được cấp nước sạch.

Năm 2014, công ty đề ra kế hoạch cung cấp 50,2 triệu m3 nước – tăng 7,4% so với năm 2013. Doanh thu tiền nước kế hoạch là 451,5 tỷ đồng – tăng 7,2% so với năm 2013. Giá bán nước tương đương với năm 2013 nhưng công ty đặt kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước 1,5%.

Tổng doanh thu kế hoạch là 465,7 tỷ đồng –tăng 6,3%, lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 22,4 tỷ - tăng 4,2% so với năm 2013 và tỷ lệ cổ tức là 12%.

Về đầu tư xây dựng, công ty dự kiến đầu tư 13 dự án (trong khi năm trước chỉ có 1 dự án) với 59.970 m đường ống và kinh phí đầu tư là 105,7 tỷ đồng. Trong số này, có 7 dự án của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn với kinh phí 65,6 tỷ đồng.

Hà Phương

trangntm

TDW

Trở lên trên