MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coma 18 thông qua kế hoạch lợi nhuận 5 tỷ đồng năm 2014

05-04-2014 - 22:59 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu từ dự án Westa dự kiến đạt gần 300 tỷ đồng.

CTCP Coma 18 (CIG) thông báo biên bảnnghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã diễn ra ngày 25/4/2014.

ĐHCĐ thường niên đã thông qua toàn bộ các tờ trình của HĐQT và Tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty.

Về tình hình kinh doanh năm 2013, sau khi điều chỉnh kế hoạch, Coma 18 đã hoàn thành 97,28% giá trị sản xuất, vượt 2,7% tổng doanh thu và thu nhập khác. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ ở mức 1,7 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch sau điều chỉnh.

Không nao núng, kế hoạch kinh doanh năm 2014 được ĐHCĐ Coma 18 thông qua với các chỉ tiêu vượt trội so với tình hình thực hiện năm 2013. Trong đó doanh thu và thu nhập khác dự kiến đạt 443 tỷ đồng, gấp 3 lần con số thực hiện năm 2013, lợi nhuận dự kiến 5 tỷ đồng, bằng 2,9 lần.

Trong năm 2014, Coma 18 chủ trương tập trung vào 3 lĩnh vực chính là Cơ khí, Xây lắp và Kinh doanh Bất động sản. Trong đó, doanh thu bất động sản dự kiến đạt gần 300 tỷ đồng, tương đương
68% tổng doanh thu và thu nhập khác trong năm. Được biết, đó sẽ là doanh thu dự án Westa còn lại được ghi nhận của các căn hộ, diện tích thương mại đã được ký hợp đồng mua bán, doanh thu dự kiến thực hiện của các căn hộ còn lại dự kiến bán và bàn giao trong năm 2014. Dự án Tòa nhà cao cấp Westa dự kiến được hoàn thành vào cuối quý 2 năm nay.

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên