MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DMC, PMC: Lãi quý 1 tăng so với cùng kỳ

06-05-2013 - 16:32 PM | Doanh nghiệp

Nhờ giảm chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 5 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của DMC tăng 24,3%, đạt 24 tỷ đồng lãi ròng dành cho cổ đông công ty mẹ.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2013. 

Doanh thu thuần quý 1 của DMC đạt 288 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2012. Tuy vậy, lãi gộp tăng không đáng kể, chỉ đạt 85,32 tỷ đồng, tăng 1,15%.

Nhờ giảm chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn và dài hạn 5 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của DMC tăng 24,3%, đạt 24 tỷ đồng lãi ròng dành cho cổ đông công ty mẹ.Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic (PMC) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013. 

Doanh thu thuần 79,2 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2012, lãi gộp cũng tăng một tỷ lệ tương tự, đạt 30,6 tỷ đồng. 

So với quý 1/2012, doanh thu và chi phí trong kỳ biến động nhỏ, kết quả quý 1/2013 PMC lãi ròng 11,6 tỷ đồng, tăng 8%, tương ứng mức tăng 861 triệu đồng. 


Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên