MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Kon Tum: DATC đăng ký thoái toàn bộ 1,6 triệu cổ phiếu

23-10-2014 - 21:19 PM | Doanh nghiệp

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/10 đến 25/11/2014.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH mua bán nợ VN (DATC)
- Mã chứng khoán: KTS-Đường Kon Tum
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.608.239 CP (tỷ lệ 31,72%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thanh Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.608.239 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/11/2014.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên