MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HGM, PV2, TNG, PFL, VNS, ASM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

06-01-2015 - 16:55 PM | Doanh nghiệp

Quỹ đầu tư Việt Nam đăng ký bán 500.000 cổ phiếu VNS giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.552.727 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,82% còn 5.052.727 đơn vị.

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM): HGM đăng ký mua 900.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tương đương 7,14% vốn điều lệ hiện tại của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 01và tháng 02 năm 2015. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần,quỹ đầu tư phát triển sản xuất, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2):  Ông Lê Anh Tuấn là uỷ viên HĐQT công ty đăng ký bán toàn bộ 394.300 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,07%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/1/2015 đến 6/2/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Ông Nguyễn Việt Thành là uỷ viên HĐQT công ty đăng ký bán 229.800 quyền mua cổ phiếu, giữ nguyên lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 230.080 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 13/1/2015.

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL):  Công ty cổ phần đầu tư Song Kim đã bán 2.500.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.000.000 CP (tỷ lệ 10%) còn 2.500.000 CP (tỷ lệ 5%). Giao dịch thực hiện từ 2/12/2014 đến 31/12/2014.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID): EID đăng ký bán toàn bộ 431.400 cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/1/2015 đến 13/2/2015.

Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT): Công ty cổ phần Tập đoàn FIT đã mua 2,5 triệu cổ phiếu và thành cổ đông lớn từ 18/12/2014 đến 31/12/2014.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): Quỹ đầu tư Việt Nam đăng ký bán 500.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.552.727 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,82% còn 5.052.727 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,93%. Giao dịch thực hiện từ 8/1/2015 đến 6/2/2015.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM): CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco) chưa bán 240.000 cổ phiếu như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 443.203 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12/2014 đến 31/12/2014.

Phương Chi

thanhhuong

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên