MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ICG: 20/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ và nhận cổ tức 10% bằng tiền

07-03-2014 - 11:44 AM | Doanh nghiệp

Thời gian thanh toán cổ tức: 25/04/2014.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

2. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên