MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ITD: Vướng mắc với "con nợ" của Ngân hàng ACB vẫn chưa được giải quyết

25-06-2013 - 00:23 AM | Doanh nghiệp

QEC là công ty con của ITD, hiện đang nợ ACB số tiền 58,7 tỷ đồng và đang đối mặt với việc kiện tụng của ACB.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) công bố văn bản giải trình ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính 15 tháng (từ 1/1/2012 đến 31/3/2013 - sẽ gọi tắt là năm 2012)

Liên quan đến tình hình tài chính của Công ty CP Thiết bị điện Thạch Anh (QEC), ITD cho biết tính đến 31/3/2013, QEC lỗ lũy kế 42,2 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ phát sinh trong năm 2012 là 36,5 tỷ đồng. 

Cũng tại thời điểm này, ITD cùng các công ty con gồm CTCP Cơ điện Thạch Anh (QMC) và Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiên Phong (ITDS) đã góp vốn và cho QEC vay với tổng số tiền 75 tỷ đồng, trong đó riêng ITD trực tiếp cho QEC vay 25,6 tỷ đồng và góp vốn 3 tỷ đồng. Riêng ITD trích lập dự phòng ảnh hưởng từ QEC 7,6 tỷ đồng. 

ITD cho biết khoản lỗ lũy kế của QEC đã làm giảm 64% vốn của QEC, do vậy khoản góp vốn vào QEC bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp cũng bị ảnh hưởng từ việc giảm 64%.  Các khoản đầu tư nói trên đã được phản ánh thông qua trích lập dự phòng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành. 

Với giả định QEC không hoạt động liên tục, các ảnh hưởng còn lại từ QEC không lượng hóa được vào thời điểm 31/3/2012 - văn bản giải trình cho biết - vì giá trị ảnh hưởng phụ thuộc vào kết quả và thời điểm xử lý nợ của ACB với QEC. 

Ngoài ra, do không xác định được cụ thể giá trị ảnh hưởng từ QEC đối với ITD và các công ty con, các công ty này không thể xác định được giá trị cần trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản ITD, QMC và ITDS cho vay/hỗ trợ tài chính đối với QEC tại ngày 31/3/2013. 

ITD cho biết công ty cùng với kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cũng không thể xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của khoản đầu tư vào công ty con và khoản cho vay ngắn hạn vào QMC và QEC. 

--------


Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên