MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Bà Đàm Thị Ái Len - Giám đốc tài chính - đã mua 100.000 CP

08-03-2014 - 14:30 PM | Doanh nghiệp

Ngày kết thúc giao dịch: 04/03/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: KSD-Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,83%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/02/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/03/2014.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên