MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KSD: Quý II/2014 thoát lỗ nhờ giá vốn giảm

20-07-2014 - 13:17 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần giảm 11,4% còn 26,6 tỷ nhưng do tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm khá nhiều nên lợi nhuận gộp đã tăng vọt 233% lên gần 3 tỷ

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã CK: KSD) công bố BCTC quý II/2014

Doanh thu thuần giảm 11,4% còn 26,6 tỷ nhưng do tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm khá nhiều nên lợi nhuận gộp đã tăng vọt 233% lên gần 3 tỷ, tuy nhiên con số tuyệt đối của mức tăng này chỉ khoảng 2 tỷ. Các chi phí đều giảm so với quý II/2013 nên KSD đã có lãi sau thuế là 793 triệu đồng, không bị lỗ 1,6 tỷ như năm trước.

6 tháng đầu năm 2014, KSD đạt 44,3 tỷ doanh thu thuần – tăng 9,5% so với 6 tháng đầu năm 2013. Vẫn do thuận lợi về giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng mạnh và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 915 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, KSD lỗ gần 2,5 tỷ. Tính đến cuối quý II/2014, KSD đang lỗ lũy kế gần 40 tỷ.

Mặc dù mức tăng trưởng lợi nhuận có vẻ cao nhưng so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thì tỷ suất sinh lời không đáng là bao.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 2 tỷ đồng nhưng trong thời gian này, KSD chi hơn 1 tỷ đầu tư góp vốn vào công ty liên kết khiến cho dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 1,1 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 880 triệu. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ chỉ có 38 triệu đồng và số dư tiền cuối quý II chỉ có 310 triệu đồng.

Hà Phương

trangntm

KSD

Trở lên trên