TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MCG: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

04-04-2014 - 00:54 AM | Doanh nghiệp

MCG: Cổ phiếu vào diện cảnh báo

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tính đến 31/12/2013 là -176,53 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -171,98 tỷ đồng

Ngày 03/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 398/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã CK: MCG) vào diện cảnh báo như sau:

- Cổ phiếu MCG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2014 theo Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tính đến 31/12/2013 là         -176,53 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là  -171,98 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm c Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014./.

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên