MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính lớn, lãi quý 4 của Sotrans giảm 77%

19-02-2016 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

STG đã tăng mạnh đầu tư chứng khoán kinh doanh với tổng giá trị tính tại thời điểm cuối năm 2015 là 78 tỷ đồng, công ty phải dự phòng hơn 10 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này. Chủ yếu công ty đầu tư vào MHC.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans-STG) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2015.

Doanh thu thuần quý 4 đạt 207 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ nhưng nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu nên công ty đạt lãi gộp 43,65 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Điểm nghẽn trong kết quả kinh doanh của STG là khoản chi phí tài chính tăng vọt từ 434 triệu đồng quý 4/2014 lên 11,68 tỷ đồng trong quý 4/2015. Điểm nghẽn này khiến lợi nhuận sau thuế ròng của cổ đông công ty mẹ STG đạt 2,11 tỷ đồng, giảm sâu 77% so với cùng kỳ năm 2014. Chủ yếu chi phí tài chính trong kỳ là công ty trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Lũy kế cả năm 2015, STG lãi ròng 24,6 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ dù doanh thu thuần đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

Một số thay đổi đáng chú ý khác trong kỳ kinh doanh 2015 của Sotrans là khoản tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 418 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 57 tỷ đồng hồi cuối năm ngoái. Công ty có 400 tỷ đồng gửi tiết kiện ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng.

Ngoài ra, STG tăng mạnh đầu tư chứng khoán kinh doanh với tổng giá trị tính tại thời điểm cuối năm 2015 là 78 tỷ đồng, công ty phải dự phòng hơn 10 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này. Chủ yếu công ty đầu tư vào MHC.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên