MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVGasD báo lãi 238 tỷ đồng năm 2015, tăng 44% so với năm 2014

20-01-2016 - 11:06 AM | Doanh nghiệp

So với kế hoạch mới điều chỉnh, năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra với tỷ lệ 12,3%.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PVGasD (PGD) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015.

Quý 4/2015, mặc dù doanh thu giảm sâu 37%, chỉ còn 1.188 tỷ đồng, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của PGD cũng đồng thời giảm mạnh giúp lãi gộp của PVGasD đạt 185 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ.

Với diễn biến này, LNST của PVGasD riêng quý 4 đạt 47,5%, tương ứng bằng 3,5 lần cùng kỳ 2014. Lũy kế cả năm, PGD báo lãi 238 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả thực hiện năm 2014 vừa qua.

Cuối năm 2015, PGD bất ngờ thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo xu hướng giảm chỉ tiêu doanh thu trong khi tăng các chỉ tiêu lợi nhuận. So với kế hoạch mới điều chỉnh, năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra với tỷ lệ 12,3%.

Phải thu khách hàng của PGD cuối năm 2015 chỉ còn 479 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 983 tỷ đồng đầu năm. Tổng tài sản của PVGasD cũng giảm sâu, từ mức 3.460 tỷ đồng xuống còn 2.723 tỷ đồng – tương đương mức giảm 21,3%.

Mặc dù lợi nhuận khởi sắc, dòng tiền tuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 của PGD âm 321 tỷ đồng. Năm 2014, dòng tiền này của công ty đạt 1.038 tỷ đồng. Dư tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty còn 1.284 tỷ đồng, giảm 679 tỷ đồng so với đầu năm.

Báo cáo tài chính

Đan Nguyên

HSX

Trở lên trên