MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVX đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu PVV

27-11-2014 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 26/12/2014.


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam-PVX
- Mã chứng khoán: PVV-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 10%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Bùi Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/12/2014.

thanhhuong

HNX

Trở lên trên