MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 7 (SD7): Hồi tố trích lập dự phòng thêm 18,7 tỷ vào Đồ gỗ Yên Sơn theo ý kiến của kiểm toán

04-02-2016 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Tổng cộng kiểm toán viên yêu cầu trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Đồ Gỗ Yên Sơn 18,86 tỷ đồng trong 3 năm 2012, 2013, 2014.

CTCP Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7) vừa công bố thông tin về ý kiến ngoại trừ của Kiểm soát viên về báo cáo tài chính riêng năm 2014, 2013 và 2012. Theo đó, Kiểm toán viên cho rằng các năm trên công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn.

Do vậy, công ty đã trích lập dự phòng vào khoản đầu tư này trên báo cáo tài chính năm 2015 và thực hiện điều chỉnh hồi tố do trích lập dự phòng.

Cụ thể, - năm 2012 điều chỉnh hồi tố trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Đồ gỗ Yên Sơn 10,57 tỷ đồng.

- Năm 2013 điều chỉnh hồi tố trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Đồ gỗ Yên Sơn 3,78 tỷ đồng.

- Năm 2014 điều chỉnh hồi tố trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Đồ gỗ Yên Sơn 4,32 tỷ đồng.

Tổng cộng 3 năm điều chỉnh lũy kế trích lập dự phòng vào khoản đầu tư này lên 18,86 tỷ đồng. Các khoản điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu liên quan trong từng năm. Lũy kế hết năm 2014 điều chỉnh:

Trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Sông Đà 7 năm 2014 đã kiểm toán, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm cuối năm là 26,26 tỷ đồng; tổng giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn gần 31,1 tỷ đồng.

Quý 4 năm 2015, SD7 lãi sau thuế 1,76 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014 nhờ tiết giảm được chi phí và có thêm thu nhập khác.

Xem thêm BCTC qúy 4/2015

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên