MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Nậm Mu: Lợi nhuận 2015 tăng 67% nhờ giá điện tăng và đối tác nộp giúp phí tài nguyên

18-01-2016 - 16:44 PM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 công ty mẹ Thủy điện Nâm Mu đạt 32 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2014.

CTCP Thủy điện Nâm Mu (mã chứng khoán HJS) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015.

Tính riêng quý 4, doanh thu thuần công ty đạt 43,24 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng 59% nên lợi nhuận gộp về bán hàng đạt gần 15 tỷ đồng, giảm đến 20% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm được gần 5 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,5 tỷ đồng cộng thêm gần 5 tỷ đồng từ thu nhập khác so với quý 4/2015 dẫn đến cuối kỳ LNST công ty đạt 10,2 tỷ đồng, vẫn tăng 42% so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm 2015 Thủy điện Nâm Mu đạt mức doanh thu 163,6 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015 trong khi khoản LNST đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 67%.

Nguyên nhân của sự tăng trưởng mạnh mẽ này, theo phía công ty cho rằng do năm 2015, giá điện đầu ra tăng dẫn đến doanh thu bán hàng tăng. Bên cạnh đó, chi phí thuế tài nguyên và phí môi trường giảm hơn 11 tỷ đồng do bên mua (Tổng công ty điện lực Miền Bắc) thanh toán nên khoản lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

HĐQT Thủy điện Nâm Mu cũng vừa thông qua kết quả SXKD năm 2015 hợp nhất của công ty, trong đó tổng doanh thu cả năm đạt 176,5 tỷ đồng, vượt 6% so với chỉ tiêu đặt ra (165 tỷ đồng); về chỉ tiêu LNTT, cả năm công ty đạt 33,7 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch cả năm.

HĐQT công ty cũng đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 với mức doanh thu 158,24 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 38,78 tỷ đồng. Trong đó riêng quý 1 ước đạt 32,2 tỷ đồng doanh thu và 5,45 tỷ đồng LNTT.

Xem báo cáo tài chính quý 4/2015giải trình

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên