MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera Hạ Long thông qua kế hoạch tăng vốn từ 90 tỷ lên 160 tỷ đồng

12-04-2014 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

Một điểm quan trọng nữa tại ĐHCĐ lần này là công ty thống nhất đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL) đã thông qua các kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2014. Nhiều chỉ tiêu sụt giảm nhưng riêng chỉ tiêu LNTT tăng mạnh so với năm 2013. Cụ thể:

-Doanh thu kế hoạch: 1.250 tỷ đồng, bằng 99% năm 2013. Công ty cũng lên kế hoạch xuất khẩu sẽ đạt 5 triệu USD, tăng 31% so với thực hiện năm ngoái.

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 100 tỷ đồng, tăng mạnh gần 42% so với năm 2013

-Cổ tức tối thiểu 20%

-Thu nhập bình quân/người/tháng lại tăng ở mức thấp 2,6% lên 6.292.000 đồng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho năm 2014, VHL dự kiến đầu tư các hạng mục tiếp theo của dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera Hạ Long 142,8 tỷ đồng và cải tạo lò nung tynel thành lò trần phẳng tại nhà máy gạch Hoành Bồ 60 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư cho sản xuất cũng được đầu tư thêm gần 18 tỷ đồng cho 3 nhà máy gạch Tiêu Giao, Hoành Bồ và Cotto Giếng Đáy.

Ngoài ra còn nhiều dự án đầu tư khác nhưng trước khi triển khai sẽ lập báo cáo khả thi chi tiết trình HĐQT phê duyệt.

Công ty đồng thời thông qua chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20% trong đó đợt 1 đã tạm ứng 10%.

Một điểm quan trọng nữa tại ĐHCĐ lần này là công ty thống nhất đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản.

Năm nay, VHL có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/CP để huy động vốn tài trợ việc đầu tư nhà máy sản xuất gạch Clinker tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.

Nghị quyết ĐHCĐ

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên