MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPH: Giảm 44% lợi nhuận sau kiểm toán

12-03-2013 - 11:55 AM | Doanh nghiệp

VPH: Giảm 44% lợi nhuận sau kiểm toán

So với báo cáo trước kiểm toán, lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm cuối năm 2012 của VPH chỉ giảm 1,1 tỷ đồng, còn 25 tỷ đồng nhờ được điều chỉnh sai sót kết quả kinh doanh các kỳ trước.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012. 

So với báo cáo trước kiểm toán, báo cáo sau kiểm toán của công ty có khá nhiều khoản mục chênh lệch. 

BCTC kiểm toán không điều chỉnh giảm chi phí tầng hầm vào giá vốn hàng bán phát sinh trong năm mà điều chỉnh hồi tố vào số dư lợi nhuận chưa phân phối các năm trước. Điều này khiến giá vốn hàng bán 2012 của VPH tăng gần 6 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7% khiến lãi gộp chỉ còn 23,3 tỷ đồng, giảm 20% so với báo cáo công ty tự lập. 

Bên cạnh đó, khoản chi phí tài chính sau kiểm toán cũng bị "đội" lên gần 3 tỷ đồng, đạt 19 tỷ đồng. Nguyên nhân được VPH cho biết kiểm toán tách riêng phần phân chia lãi lỗ cho đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh  1,3 tỷ đồng, tăng dự phòng chứng khoán 2,2 tỷ đồng và giảm chi phí lãi vay vốn hóa vào chi phí kinh doanh dở dang 1,6 tỷ đồng.

Với những thay đổi chủ yếu nói trên, LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2012 đạt 7 tỷ đồng, giảm 5,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm 44% so với báo cáo trước kiểm toán.

Tuy nhiên, nhờ khoản điều chỉnh sai sót kết quả kinh doanh các kỳ trước liên quan đến ghi nhận bất động sản đầu tư tầng hầm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau kiểm toán được cộng thêm một khoản 4,45 tỷ đồng. Như vậy, so với báo cáo trước kiểm toán, lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm cuối năm 2012 của VPH chỉ giảm 1,1 tỷ đồng, còn 25 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán 2012 đồng thời điều chỉnh sai sót của các năm trước, cụ thể là ghi nhận lại bất động sản đầu tư liên quan đến tầng hầm của dự án chung cư - như đã nói ở trên. Điều chỉnh này ngoài việc thay đổi giá vốn, còn làm thay đổi một số khoản mục trên bảng cân đối kế toán, cụ thể như sau:

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên