MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây lắp dầu khí Miền Trung: Kiểm toán từ chối đưa ý kiến

08-09-2015 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

Bên cạnh việc thua lỗ, kiểm toán đưa ra nhiều lưu ý – dẫn đến việc “không đưa ra kết luận về báo cáo tài chính đính kèm".

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) công bố báo cáo tài chính bán niên 2015 sau soát xét.

Không quá bất ngờ với cổ đông, 6 tháng đầu năm 2015 công ty tiếp tục thua lỗ 17,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2014, khoản lỗ của PXM đã giảm gần một nửa. Mặc dù doanh thu thuần sụt giảm (từ 5,4 tỷ đồng xuống còn 3 tỷ đồng), nửa đầu năm 2015 công ty đã bắt đầu có lãi gộp, dù rất khiêm tốn – 153 triệu đồng.

Bên cạnh việc thua lỗ, kiểm toán đưa ra nhiều lưu ý – dẫn đến việc “không đưa ra kết luận về báo cáo tài chính đính kèm”. Cụ thể như sau:

Tại ngày cuối quý 2, công nợ ngắn hạn của PXM vượt quá tài sản ngắn hạn 252 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế của công ty đạt 355,6 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ tại cùng thời điểm (150 tỷ đồng). Các thỏa thuận tài chính của công ty đã hết hạn và công ty chưa thực hiện thanh toán các khoản nợ đến hạn theo kế hoạch. Công ty đang trong quá trình tiếp tục thực hiện kế hoạch của năm, bao gồm việc tăng cường thu hồi các khoản công nợ, quyết toán các công trình dở dang và tái đám phán nhằm đạt được các thỏa thuận tài chính thay thế.

Tuy nhiên, kiểm toán cho biết không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm các thỏa thuận tài chính được gia hạn cũng như các bằng chứng liên quan đến kế hoạch mà Ban giám đốc đã lập.

Từ năm 2012 đến 2014, PXM đã có 3 năm liên tiếp thua lỗ. Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty này, kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ý kiến – tình trạng không thay đổi so với năm 2013. Công ty cho biết trong thời gian từ 2012 – 2014, công ty gần như không có việc làm mà chỉ tập trung hoàn thiện công tác quyết toán các công trình cũ từ năm trước.

Nghi Phương

Trí Thức Trẻ/HNX

Trở lên trên