MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

Becamex IDC và khoản phải thu hơn 3.000 tỷ đồng với IJC, TDC

Becamex IDC và khoản phải thu hơn 3.000 tỷ đồng với IJC, TDC

Becamex đang có khoản phải thu ~3.000 tỷ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cổ tức đối với CTCP phát triển hạ tầng kỹ thuật IJC và CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương.

Xây lắp dầu khí Miền Trung: Kiểm toán từ chối đưa ý kiến

Xây lắp dầu khí Miền Trung: Kiểm toán từ chối đưa ý kiến

Bên cạnh việc thua lỗ, kiểm toán đưa ra nhiều lưu ý – dẫn đến việc “không đưa ra kết luận về báo cáo tài chính đính kèm".

Địa ốc Dầu khí: Không có nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc Cựu Chủ tịch HĐQT bị truy tố

Địa ốc Dầu khí: Không có nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc Cựu Chủ tịch HĐQT bị truy tố

Đại diện PVLand cũng đã được triệu tập tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, phía PVL tin tưởng rằng công ty không có nghĩa vụ nợ phát sinh nào từ sự kiện trên.

Nosco lại lỗ tiếp hơn 300 tỷ chỉ sau 6 tháng đầu năm

Nosco lại lỗ tiếp hơn 300 tỷ chỉ sau 6 tháng đầu năm

Như vậy, tính đến thời điểm cuối quý 2/2015, Vận tải biển bắc đã lỗ lũy kế 2.781 tỷ đồng.

Địa ốc Hòa Bình: Sau soát xét, lợi nhuận hợp nhất “bốc hơi” gần 10 tỷ đồng

Địa ốc Hòa Bình: Sau soát xét, lợi nhuận hợp nhất “bốc hơi” gần 10 tỷ đồng

Mặc dù giảm so với báo cáo trước soát xét, LNST của HBC 6 tháng đầu năm đã tăng vọt so với cùng kỳ 2014 (từ 9,6 tỷ đồng lên 44,7 tỷ đồng). Kết quả có được của HBC phần lớn nhờ vào việc tiết giảm chi phí trong kỳ, đặc biệt là chi phí quản lý.

TCT Tái bảo hiểm Quốc gia: Giảm doanh thu tài chính, lợi nhuận 6 tháng giảm 45%

TCT Tái bảo hiểm Quốc gia: Giảm doanh thu tài chính, lợi nhuận 6 tháng giảm 45%

Kết quả 6 tháng đầu năm Vinare lãi ròng 110,4 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), giảm sâu 45,1% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 816 đồng/cổ phiếu.

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

Dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh đã quá hạn là 416 tỷ, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.357 tỷ và dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn khoảng 319 tỷ đồng.

Đô thị Sài Đồng: 6 tháng đầu năm 2015 lãi ròng 150 tỷ đồng.

Đô thị Sài Đồng: 6 tháng đầu năm 2015 lãi ròng 150 tỷ đồng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2015 SDI lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) gần 150 tỷ đồng, giảm 71,5% so với nửa đầu năm 2014.

OCH hợp nhất lỗ hơn 79 tỷ đồng

OCH hợp nhất lỗ hơn 79 tỷ đồng

Theo báo cáo công bố trước đó, OCH báo lỗ hợp nhất gần 54 tỷ đồng.

Petroland: 6 tháng lỗ ròng 33 tỷ đồng, kiểm toán đưa nhiều ý kiến ngoại trừ

Petroland: 6 tháng lỗ ròng 33 tỷ đồng, kiểm toán đưa nhiều ý kiến ngoại trừ

Bên cạnh khoản lỗ hàng chục tỷ đồng, báo cáo bán niên của Petroland còn có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán xung quanh các khoản phải thu, phải trả của công ty.

Trở lên trên