TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

03-09-2015 - 14:54 PM | Doanh nghiệp

PVX hợp nhất soát xét chỉ còn lãi gần 10 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục lưu ý về các nghĩa vụ nợ

Dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh đã quá hạn là 416 tỷ, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.357 tỷ và dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn khoảng 319 tỷ đồng.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PVX) đã công bố BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng của PVX chỉ còn 9,86 tỷ đồng thay vì 38,9 tỷ như trong báo cáo tự lập trước đó. Do đó, tại thời điểm 30/6/2015, lỗ lũy kế của PVX đã lên trên 3.024,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của PVX, sự chênh lệch này chủ yếu là do kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên và các đơn vị đầu tư góp vốn của PVX có sự thay đổi sau khi đã được soát xét và PVX phải đánh giá lại các vấn đề trên theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

Kiểm toán đã nêu ý kiến ngoại trừ đối với số dư phải thu khách hàng tại ngày 30/6/2015 bao gồm số dư phải thu về giá trị chuyển nhượng cổ phần CTCP Xi măng 12/9 (nay là CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An) của CTCP tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) với số tiền khoảng 73,9 tỷ đồng. Tháng 3/2015, PVNC đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai (Hoàng Phát Vissai) để thanh toán cho khoản tiền PVNC nợ PVX. Toàn bộ số tiền thanh toán trên hợp đồng được chuyển về tài khoản thụ hưởng của PVX.

PVX đã đánh giá khoản phải thu này có thể thu hồi và hoàn nhập toàn bộ dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đối với khoản phải thu này với số tiền hoàn nhập là khoảng 36,9 tỷ VND. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, PVNC và Hoàng Phát Vissai đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán được khoản tiền nêu trên. Ban Tổng Giám đốc PVX tin tưởng chắc chắn rằng PVX có khả năng thu hồi các khoản thanh toán này và giá trị thu hồi đủ đảm bảo cho việc hoàn nhập dự phòng tại ngày 30/6/2015 là phù hợp với quy định hiện hành.

Kiểm toán viên của Deloitte cũng nhấn mạnh về thuyết minh số 18 và 23, tại ngày phát hành báo cáo hợp nhất này, PVX vẫn đang trong quá trình bổ sung thủ tục để được phê duyệt chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp và dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang và phê duyệt các giá trị phát sinh chưa lường hết của công trình nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc, DA nhà máy nhiệt điện Vũng Áng và Thái Bình 2.

Đồng thời, PVX có các khoản nợ tiềm tàng liên quan đến các thư bảo lãnh do Tổng công ty này phát hành và đang đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc gia hạn thời gian trả nợ và thời gian bảo lãnh.

Dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh đã quá hạn là 416 tỷ, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.357 tỷ và dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn khoảng 319 tỷ đồng. Theo kiểm toán, các vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của PVX trong vòng 12 tháng tới.

Trong giải trình, PVX khẳng định rằng các điểm cần nhấn mạnh trên báo cáo này không phải là các điểm ngoại trừ. Các điểm cần nhấn mạnh này cũng không phải là phần hạn chế phạm vi kiểm toán, do PVX đã cung cấp đầy đủ và toàn bộ các chứng từ cần thiết cho kiêm toán viền để kỉểm toán viên có cơ sở đánh giá các vấn để liên quan đến các điểm cần nhấn mạnh này. Các điểm nhấn mạnh này đưa ra để hướng người đọc lưu ý hơn đối với các vấn đề đã được trình bày trong Báo cáo Tài chính.

Đồng thời các điểm cần nhấn mạnh này không phải là các sự kiện để kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Cồng ty tại ngày 30/06/2015, cũng như kêt quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2015 phù hợp với chuẩn mực kê toán, chê độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đên việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/PVX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên