MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 28% lên 260 tỷ đồng

Dược phẩm Imexpharm cũng thông qua hướng xử lý khoản nợ khó đòi hơn 23 triệu đồng do Hội đồng xóa nợ khó đòi đề xuất.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán IMP) công bố nội dung cuộc họp định kỳ ngày 13/2/2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019

Theo đó HĐQT công ty thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu tăng trưởng 18,4% so với năm 2018, đạt 1.402 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần và thu nhập đạt gần 1.421 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế và trước trích quỹ Phát triển KH&CN đạt 222,4 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

HĐQT công ty cũng thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu thuần và thu nhập ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng khoảng 23,2% so với doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 260 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2019.

Năm 2020 công ty dự kiến sẽ không trích quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.

Xử lý nợ khó đòi

Bên cạnh đó HĐQT cũng thống nhất thông qua việc xử lý khoản nợ khó đòi theo Biên bản đề nghị ngày 5/2/2020 của Hội đồng xóa nợ khó đòi với tổng giá trị hơn 23,53 triệu đồng.

Có tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2020

HĐQT công ty cũng thông qua chương trình và các tờ trình dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó ngoài các nội dung như trình Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, BCTC...còn có tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2020.

Diễn biến giá cổ phiếu

Trên thị trường cổ phiếu IMP đã bất ngờ tăng vọt, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay với mức tăng xấp xỉ 28% từ 48.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên 61.400 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 28% lên 260 tỷ đồng - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu IMP trong 1 năm gần đây.

Thanh Mai

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên