MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dược Việt Nam (DVN): Lợi nhuận quý 3/2021 tăng 49% dù doanh thu sụt giảm

Dược Việt Nam (DVN): Lợi nhuận quý 3/2021 tăng 49% dù doanh thu sụt giảm

Trong quý 3/2021, DVN tiết giảm đáng kể khoản chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính giảm mạnh 88% xuống 5,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập 11 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính.

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 1.074 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so cùng kỳ. khấu trừ giá vốn, lãi gộp Công ty giảm 9% còn 107 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty tiết giảm đáng kể khoản chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính giảm mạnh 88% xuống 5,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập 11 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 21% xuống 25 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty thu về lãi ròng 45 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 3/2020.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DVN ghi nhận doanh thu thuần 3.362 tỷ đồng, giảm 12% song lãi ròng tăng 28% lên mức 162 tỷ đồng.

Dược Việt Nam (DVN): Lợi nhuận quý 3/2021 tăng 49% dù doanh thu sụt giảm - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản DVN vào mức 6.012 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Công ty hiện có 800 tỷ tiền và tiền gửi. Tổng nợ Công tương ứng cũng giảm xuống 3.040 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn vào mức 1.299 tỷ đồng, dư nợ dài hạn hơn 41 tỷ đồng.

Bảo An

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên