MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy sản Minh Phú (MPC): 9 tháng thực hiện 52% chỉ tiêu lợi nhuận với 544 tỷ đồng

09-11-2021 - 21:24 PM | Doanh nghiệp

Thủy sản Minh Phú (MPC): 9 tháng thực hiện 52% chỉ tiêu lợi nhuận với 544 tỷ đồng

Đặt kế hoạch cho năm 2021, MPC kỳ vọng 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch, 9 tháng đầu năm Công ty chỉ mới thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tương ứng giảm mạnh giúp lãi gộp Công ty tăng 46%, lên hơn 774 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 12% lên 28%.

Khấu trừ chi phí, MPC báo lãi ròng tăng 20% lên đạt hơn 290 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MPC ghi nhận doanh thu thuần 8.887 tỷ đồng, giảm 11% và lãi ròng 544 tỷ đồng, tăng 14% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Đặt kế hoạch cho năm 2021, MPC kỳ vọng 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch, 9 tháng đầu năm Công ty chỉ mới thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Thủy sản Minh Phú (MPC): 9 tháng thực hiện 52% chỉ tiêu lợi nhuận với 544 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của MPC ghi nhận hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên hơn 2.083 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 48% so với đầu năm, đạt giá trị hơn 4,499 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm, hàng hóa chiếm 89% tổng giá trị hàng tồn kho.

Mặt khác, nợ phải trả tương ứng tăng 42% lên hơn 5.119 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 79%, ghi nhận hơn 4.020 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Thủy sản Minh Phú (MPC): 9 tháng thực hiện 52% chỉ tiêu lợi nhuận với 544 tỷ đồng - Ảnh 2.

Túc Mạch

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên