MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi hợp nhất sau thuế hơn 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2018

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng 5% so với ước thực hiện năm 2019 song lại đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 24%.

Ngày 27/12/2019, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã CK: QNS) đã tổ chức phiên họp lần thứ 13 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 cũng như ước tính kết quả kinh doanh thực hiện được trong năm 2019.

Theo đó doanh thu hợp nhất QNS thực hiện năm 2019 là 8.000 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm (giảm nhẹ 1% kết quả đạt được năm 2018); lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 là 1.450 tỷ đồng, cao gấp 6 lần kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế năm 2019 hơn 1.203 tỷ đồng, cũng cao gấp 6 lần mục tiêu kế hoạch (giảm nhẹ so với kết quả 1.240 tỷ đồng năm 2018).

Do tồn tại một số cơ chế về lương thưởng cũ nên trong vài năm gần đây QNS đặt kế hoạch lợi nhuận rất thấp so với khả năng thực hiện. Như năm 2018, công ty chỉ đưa ra phương án lãi 194 tỷ đồng nhưng thực tế thực hiện hơn 1.240 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi hợp nhất sau thuế hơn 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2018 - Ảnh 1.
Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi hợp nhất sau thuế hơn 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2018 - Ảnh 2.

Về kế hoạch tài chính năm 2020, QNS đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8.400 tỷ đồng, bằng mục tiêu kế hoạch công ty đã đề ra năm 2019. Tuy nhiên Công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 5 lần mục tiêu kế hoạch 2019 và giảm 24% so với con số ước đạt 2019, ước đạt 913 tỷ đồng.

Bên cạnh đó HĐQT của Đường Quảng Ngãi còn quyết định điều chỉnh dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE. Cụ thể QNS sẽ rót thêm 124 tỷ đồng để bổ sung hạng mục xây dựng cụm kho chứa đường thành phẩm; điều chỉnh diện tích đất sử dụng từ 5.000m2 lên gần 60.000 m2, đồng thời cũng điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án...

Trên thị trường, cổ phiếu QNS hiện đang giao dịch quanh mức 28.700 đồng/cổ phiếu, giảm 17% so với hồi đầu năm và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi hợp nhất sau thuế hơn 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2018 - Ảnh 3.

Minh Quang

Trở lên trên