MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Eximbank dự kiến bầu thành viên HĐQT vào ĐHĐCĐ ngày 21/4

24-01-2017 - 17:27 PM | Tài chính - ngân hàng

Tới 20/03/2017, Eximbank dự kiến nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã: EIB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo đó, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào sáng thứ Sáu ngày 21/4 tại TP.HCM.

Nội dung dự kiến sẽ thảo luận một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016; Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Cụ thể, nhằm tuân thủ theo các quy định hiện hành và các phòng ban liên quan có thêm thời gian chuẩn bị kỹ các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT thống nhất gộp các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Eximbank tiếp tục trình cổ đông về việc đề cử, ứng cử thêm tối đa 3 nhân sự dự kiến để bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.

Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Ngân hàng này sẽ nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/02/2017 đến ngày 06/03/2017 và dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử từ ngày 07/03/2017 đến ngày 17/03/2017.

Tới 20/03/2017, Eximbank dự kiến nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ.

Năm 2016, Eximbank đã 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành, lần 1 là do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, lần 2 là do những lộn xộn và lý do bất đắc dĩ dẫn tới không thể tổ chức thành công.

Lần 3, Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 2/8/2016 tuy nhiên sát ngày ngân hàng tuyên bố hoãn. Nguyên nhân hoãn Đại hội được HĐQT Eximbank cho biết là vào ngày 29/07, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của cá nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên