TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá”

03-09-2019 - 12:29 PM | Doanh nghiệp

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá”

Theo Ban giám đốc HAGL, Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý và hiện đang làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính…về việc xem xét điều chỉnh Nghị định 20.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa có giải trình BCTC bán niên năm 2019 sau soát xét đồng thời phản hồi lại ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến việc Công ty có thể thua lỗ thêm hàng trăm tỷ đồng.

Có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng

Giải trình về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 lỗ, HAGL cho biết nguyên nhân lỗ chủ yếu là do doanh thu bán hàng giảm, chi phí lãi vay cao cũng như chi phí đánh giá lại các tài sản không hiệu quả.

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá” - Ảnh 1.

Chưa kể, theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, nếu Tập đoàn thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn của Nghị định 20 cho kỳ kế toán bán niên vừa qua, chỉ tiêu "thu nhập khác" sẽ giảm 335,3 tỷ đồng, chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ tăng 155,5 tỷ đồng, chỉ tiêu lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335,3 tỷ đồng và 490,6 tỷ đồng.

Đồng thời, chỉ tiêu lỗ lũy kế và thuế các khoản phải nộp nhà nước tại ngày 30/6/2019 sẽ tăng cùng số tiền là 490,6 tỷ đồng.

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá” - Ảnh 2.

Kiến nghị về Nghị định 20 từ năm 2017 và tiếp tục hy vọng sẽ sớm sửa đổi

Thứ hai, về ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong báo cáo soát xét bán niên năm 2019, kiểm toán viên đưa ra ngoại trừ với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng lớn đối với số tiền 2.162 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

"Chúng tôi tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ tài chính phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ", hồi đáp của HAGL.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc ghi nhận một số khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp đã được trích lập vào báo cáo tài chính tổng hợp những năm trước lũy kế đến 31/12/2018 với số tiền 335,3 tỷ đồng liên quan đến Nghị định 20 của Chính phủ quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Đồng thời Ban giám đốc công ty cũng quyết định không ghi nhận thêm chi phí dự phòng liên quan đến chi phí thuế ước tính với số tiền là 155,4 tỷ đồng cho nửa đầu năm 2019 nếu áp dụng theo Nghị định 20.

Theo Ban giám đốc Tập đoàn, Nghị định 20 còn nhiều điểm bất hợp lý và hiện đang làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh hay thay đổi Nghị định 20.

HAGL cho biết tiến trình làm việc của Ban giám đốc với các cơ quan nhà nước được tóm tắt như sau:

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá” - Ảnh 3.

Tại ngày lập báo cáo soát xét, Nghị định 20 vẫn chưa được sửa đổi hoặc thay thế. Ban giám đốc HAGL tiếp tục làm việc với các cơ quan nhà nước về vấn đề này. Tuy nhiên dựa vào các thông tin hiện có và các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, HAGL tin rằng Nghị định 20 sẽ được sửa đổi trong thời gian sớm nhất.

HAGL phản hồi việc có thể lỗ thêm 491 tỷ đồng: “Nghị định 20 có nhiều điểm bất hợp lý, chưa đúng bản chất chống chuyển giá” - Ảnh 4.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên