MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phát Invest (HPX) lên tiếng về việc chưa trả cổ tức năm 2021

31-03-2023 - 10:39 AM | Doanh nghiệp

Hải Phát Invest (HPX) lên tiếng về việc chưa trả cổ tức năm 2021

HPX cho biết hiện tại Công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - mã: HPX) vừa có văn bản giải trình về việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, ngày 23/03/2023, HPX đã nhận được văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022. Theo đó, HOSE yêu cầu Công ty giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

HPX cho biết ngày 09/04/2022, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua nội dung chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cp. Theo đó, thời hạn cuối cùng Công ty phải chia cổ tức 2021 cho cổ đông là trong tháng 10/2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 là do nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng do thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được.

Làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, do tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của Công ty lớn. Dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty âm.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/09/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HPX sẽ phải chi khoảng 152 tỷ dồng để trả cổ tức năm 2021.

HPX cho biết hiện tại Công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Do vậy, Công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục vấn đề trên, trong thời gian qua, Công ty đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn bằng việc HPX sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên