MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hanosimex (HSM) lỗ tiếp 2,7 tỷ đồng trong quý 4/2022

Hanosimex (HSM) lỗ tiếp 2,7 tỷ đồng trong quý 4/2022

Mặc dù lãi lớn ngay trong quý 1 nhưng cả 3 quý sau đó Hanosimex liên tiếp báo lỗ.

Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội (Hanosimex – mã chứng khoán HSM) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 375 tỷ đồng giảm gần 18% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt gần 21,6 tỷ đồng giảm 36% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính đạt 20,5 tỷ đồng tương đương cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính tăng gần gấp đôi lên hơn 25 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng ở mức cao. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hanosimex lỗ sau thuế 2,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 33 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, HSM đạt 1.682 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng nhẹ so với cùng kỳ. Mặc dù lãi cao ngay quý đầu tiên nhưng 3 quý sau HSM liên tiếp thua lỗ khiến lãi sau thuế cả năm chỉ còn hơn 20 tỷ đồng – bằng 1/3 năm 2021. 

Năm 2022, Hanosimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ước đạt 1.789 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ 1.213 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt hơn 67 tỷ đồng (Công ty mẹ 56 tỷ đồng), cổ tức dự kiến 10%.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2022, HSM chỉ hoàn thành được 94% mục tiêu về doanh thu và 38% kế hoạch LNTT.

Hanosimex (HSM) lỗ tiếp 2,7 tỷ đồng trong quý 4/2022 - Ảnh 1.

Minh Ngọc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên