MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn thành kế hoạch được giao, Cảng Đình Vũ quyết định chia cổ tức 2016 tổng cộng 50%

24-03-2017 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

Trước đó, cuối tháng 12/2016 Cảng Đình Vũ đã tạm ứng 25% cổ tức cho cổ đông.

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) vừa họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Theo đó, doanh thu cả năm đạt 702,58 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế thu về gần 317 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 268,8 tỷ đồng. EPS đạt 7.170 đồng. Tính từ năm 2012 đến nay, doanh thu công ty đều có sự tăng trưởng nhẹ hàng năm.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty quyết định trích 27,8 tỷ đồng dự phòng nộp thuế TNDN đầu tư mở rộng giai đoạn 2011-2013; trích 3,5 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, 2,5 tỷ đồng vào quỹ phúc lợi; 23,9 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển; 500 triệu đồng vào quỹ ban điều hành. Ngoài ra, Cảng Đình Vũ cũng trích 8,4 tỷ đồng thưởng cho DBCNV năm 2016.

Cảng Đình Vũ cũng quyết định dùng tổng cộng 200 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông năm 2016, tương ứng tỷ lệ 50%, trong đó tháng 12/2016 đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 25%. Số còn lại 25% sẽ được chi cho cổ đông vào thời gian tới. Còn lại 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để lại cho năm 2017.

Kế hoạch năm 2017, Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu 685 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2% so với doanh thu đạt được năm 2016, trong đó sản lượng ước đạt 620.000 TEU. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 310 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức trên 30%.

Thái Phương

HSX

Trở lên trên