MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ của Vàng Phước Sơn: Thông qua Nghị quyết áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động sản xuất

Hội nghị chủ nợ của Vàng Phước Sơn: Thông qua Nghị quyết áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động sản xuất

08/11/2017 15:05

Trên cơ sở Nghị quyết này, công ty sẽ xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ chi tiết để thông qua tại Hội nghị chủ nợ tiếp theo.

Trở lên trên