MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HPG, NVL, NKG, PC1, SPP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Tổ chức PENM IV Germany Gmbh & Co.KG đã mua 4.462.000 cp trong tổng số 5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 32.635.650 cp (tỷ lệ 1,18%). Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 6/9/2019.

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (NVL): Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký mua 45 triệu cp. Trước giao dịch bà Ngọc Sương sở hữu 2.200.335 cp (tỷ lệ 0,235%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông Phạm Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 801.134 cp tỷ lệ 0,44%). Giao dịch thực hiện từ 26/8 đến 26/9/2019.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1): Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 28.129.778 cp (tỷ lệ 17,656%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/10 đến 31/10/2019.

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Ông Dương Quốc Thái, Phó Chủ tịch, đăng ký bán toàn bộ 1.253.700 cp (tỷ lệ 4,999%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 25/10/2019.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên