TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KBC, VIB, CII, TCO, AGG, PVL, ABB, CSC, HQC, LPB, DAH, DDG, PVC, PPE, LAF, ABT, PSD, CET, IDV, BCP, SSG, VPR, VNH, MQN, TRA, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

KBC, VIB, CII, TCO, AGG, PVL, ABB, CSC, HQC, LPB, DAH, DDG, PVC, PPE, LAF, ABT, PSD, CET, IDV, BCP, SSG, VPR, VNH, MQN, TRA, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC): Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 32.923.900 cp (tỷ lệ 7,00085%) xuống 31.923.900 cp (tỷ lệ 6,7956%). Giao dịch thực hiện ngày 14/5/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Đặng Thị Thu Hà, vợ ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 8,5 triệu cp trong tổng số 40.268.544 cp (tỷ lệ 3,63%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 16/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 4.503.600 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/5 đến 18/6/2021.

Trong khi đó bà Trương Lê Ngọc Trâm, Người phụ trách quản trị kiêm Giám đốc quản lý cổ đông, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Trâm sở hữu 33.752 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/5 đến 18/6/2021.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM (CII): Amersham Industries Limited đã bán 268.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 12.018.888 cp (tỷ lệ 5,0322%) xuống 11.750.088 cp (tỷ lệ 4,9197%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/5/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.890.321 cp (tỷ lệ 11,3%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/5/2021. Tiếp đó ngày 11/5 bà Hồng Ngọc mua thêm 2.160.719 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.051.040 cp (tỷ lệ 24,22%).

CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG): Hourai Consulting Ltd đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 412.453 cp (tỷ lệ 0,547%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 16/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AGG, Yamaguchi Masakazu đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 228.918 cp (tỷ lệ 0,277%). Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

CCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT – đã bán 380.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 348.600 cp (tỷ lệ 0,7%). Giao dịch thực hiện từ 15/4 đến 11/5/2021.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Bà Đỗ Hương Giang, em dâu ông Vũ Văn Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 1.502.038 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Thanh sở hữu 5.267.467 cp (tỷ lệ 24,47%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/5 đến 17/6/2021.

CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC): Ông Trương Đức Hiếu, Thành viên HĐQT, em ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, đã bán 3,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 243.660 cp (tỷ lệ 0,05%). Giao dịch thực hiện từ 20/4 đến 11/5/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Bà Lê Thị Uyển, chị ông Lê Anh Tùng – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 106.800 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/5 đến 17/6/2021.

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH): Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 2.999.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 3 triệu cp (tỷ lệ 8,77%) xuống 1.000 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 7/4 đến 7/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DAH, cùng thời gian, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc, đã bán 3.499.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.000 cp và không còn là cổ đông lớn. Bà Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch HĐQT, đã bán 3.011.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 450 cổ phiếu. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc, đã bán 999.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 1.000 cp.

CTCP Đầu tư công nghiệp xuất khẩu Đông Dương (DDG): Ông Yang Hỷ An, con ông Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hỷ An không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 15/6/2021.

Tổng Công ty hóa chất và dịch cụ dầu khí – CTCP (PVChem – PVC): Samarang Ucits – Samarang Asian Properity đã bán 236.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.707.600 cp (tỷ lệ 5,7%). Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Nguyễn Đức Long, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 361.100 cp (tỷ lệ 18,06%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/4/2021.

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF): CTCP Pan food đăng ký bán toàn bộ 11.858.841 cp (tỷ lệ 80,52%) – đây là giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ Tập đoàn PAN. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 15/6/2021.

CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT): CTCP Pan Food đăng ký bán toàn bộ 9.006.028 cp (tỷ lệ 78,33%). đây là giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ Tập đoàn PAN. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 15/6/2021.

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD): ông Vũ Thành Chung, Phó Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 244.800 cp (tỷ lệ 0,8%). Giao dịch thực hiện từ 17/5 đến 11/6/2021.

CTCP HTC Holding (CET): Ông Trương Phi Cường, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 865.800 cp (tỷ lệ 14,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 5/4 đến 16/4/2021.

CTCP PHát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Ông Phạm Hữu Ái, anh ông Phạm Hữu Ánh - Ủy viên HĐQT – đã bán 280.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 312.394 cp (tỷ lệ 1,84%). Giao dịch thực hiện từ 14/4 đến 11/5/2021.

CTCP Dược Enlie (BCP): Ông Phạm Văn Dũng, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 186.000 cp (tỷ lệ 3,1%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 12/4 đến 11/5/2021.

CTCP Vận tải biển Hải Âu (SSG): Bà Nguyễn Thị Mai Phương, vợ ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.056.830 cp. Trước giao dịch bà Mai không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 15/6/2021.

CTCP Vinprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.355 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch thực hiện từ 17/5 đến 11/6/2021.

CTCP Đầu tư Việt Nhật (VNH): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 153.520 cp (tỷ lệ 1,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/5 đến 11/6/2021.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN): CTCP Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa đăng ký mua 852.843 cp. Trước giao dịch công ty Hợp Nghĩa sở hữu 1 triệu cp (tỷ lệ 24,63%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/5 đến 11/6/2021.

CTCP Vận tải 1 Traco (TR1): Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Phó tổng Goám đốc, đã mua 597.092 cp, nâng lượng sở hữu sua giao dịch lên 932.484 cp (tỷ lệ 20,3%). Giao dịch thực hiện từ 9/4 đến 7/5/2021.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Công ty TNHH Tuệ Phúc đã bán 450.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 731.580 cp (tỷ lệ 3,66%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/5/2021.

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên