MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KCN Tín Nghĩa (TIP): Quý 2/2021 lãi 100 tỷ đồng trước thuế nhưng vẫn lỗ 16 tỷ đồng sau khi "trừ" thuế

KCN Tín Nghĩa (TIP): Quý 2/2021 lãi 100 tỷ đồng trước thuế nhưng vẫn lỗ 16 tỷ đồng sau khi "trừ" thuế

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 KCN Tín Nghĩa vẫn lãi sau thuế hơn 24 tỷ đồng.

Tổng công ty Tín Nghĩa – CTCP (mã chứng khoán TIP) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu đạt 1.874 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giá vốn giảm 4,7%, dẫn đến dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp đạt 184 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 82 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ khoản thu hoạt động tài chính khác và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng tăng 9 tỷ đồng, lên mức 35 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10 tỷ đồng, lên trên 76 tỷ đồng. Ngoài ra trong quý công ty còn ghi nhận khoản chi phí khác gần 36 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 5 tỷ đồng).

Kết quả, quý 2 Tổng Công ty Tín Nghĩa còn 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng 175% so với quý 2/2020. Tuy nhiên, trừ chi phí thuế TNDN hiện hành (44,7 tỷ đồng), và thuế TNDN hoãn lại (72 tỷ đồng), thì quý 1 Tổng Công ty Tín Nghĩa lỗ 16,7 tỷ đồng sau thuế - trong khi quý 2 năm ngoái vẫn lãi 18,8 tỷ đồng.

KCN Tín Nghĩa (TIP): Quý 2/2021 lãi 100 tỷ đồng trước thuế nhưng vẫn lỗ 16 tỷ đồng sau khi trừ thuế - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 3.639 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Trong kỳ doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng giảm, chi phí bán hàng tăng đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 24,3 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với số lỗ 42 tỷ đồng nửa đầu năm 2020.

KCN Tín Nghĩa (TIP): Quý 2/2021 lãi 100 tỷ đồng trước thuế nhưng vẫn lỗ 16 tỷ đồng sau khi trừ thuế - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên