MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khan hiếm hàng hóa, hưởng lợi từ chính sách hạn chế xuất khẩu của các nước, Đạm Cà Mau báo lãi kỷ lục quý 4 gần 1.100 tỷ đồng

Khan hiếm hàng hóa, hưởng lợi từ chính sách hạn chế xuất khẩu của các nước, Đạm Cà Mau báo lãi kỷ lục quý 4 gần 1.100 tỷ đồng

Tính chung cả năm 2021 Đạm Cà Mau báo lãi sau thuế 1.920 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2020.

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý 4 đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 34%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.475 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 19,9% trong quý 4/2020 lên 37,8% quý 4 vừa qua.

Doanh thu tài chính đạt 55 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn chi phí tài chính lại tăng 6 tỷ đồng, lên 14 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng hơn 14 tỷ đồng, lên 120 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 221 tỷ đồng.

Kết quả, Đạm Cà Mau lãi trước thuế 1.176 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.096 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với số lãi 207 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Đạm Cà Mau cho biết, doanh thu quý 4 vừa qua tăng do tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón trên toàn cầu, kết hợp với chính sách hạn chế xuất khẩu của các quốc gia như Nga, Trung Quốc dẫn đến giá bán phân bón trong nước tăng mạnh. Giá bán bình quân mặt hàng phân bón Ure TM quý 4/2021 tăng hơn 111% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó các yếu tố chi phí sản xuất, chi phí bán hàng đều tăng do biến động giá nguyên liệu đầu vào, kết hợp tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến SXKD của công ty. Tuy nhiên nhờ diễn biến giá phân bón thuận lợi nên làm cho doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận của công ty tăng mạnh.

Khan hiếm hàng hóa, hưởng lợi từ chính sách hạn chế xuất khẩu của các nước, Đạm Cà Mau báo lãi kỷ lục quý 4 gần 1.100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Đạm Cà Mau đạt 9.870 tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán Ure chiếm tỷ trọng trên 72%, đạt 7.280 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng trong nước chiếm đến 74%. Doanh thu bán hàng hóa phân bón và bao bì đạt 1.679 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán NPK, Amoniac, các sản phẩm khác...

Khan hiếm hàng hóa, hưởng lợi từ chính sách hạn chế xuất khẩu của các nước, Đạm Cà Mau báo lãi kỷ lục quý 4 gần 1.100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 167 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu tăng thu lãi tiền vay và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính trong năm giảm gần 30 tỷ đồng, xuống còn 34 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Đạm Cà Mau còn khoản tiền 4.362 tỷ đồng đi gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng (tăng 2.060 tỷ đồng so với đầu năm), ngoài ra còn có khoản tiền 426 tỷ đồng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Về hướng ngược lại, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Đạm Cà Mau vẫn giữ mức 689 tỷ đồng, và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 135 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 2 tỷ đồng.

Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng cả năm hơn 411 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo, truyền thông, chi phí an sinh xã hội. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 218 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 522 tỷ đồng chủ yếu do khoản trích quỹ phát triển khoa học công nghệ (227 tỷ đồng).

Kết quả, năm 2021 Đạm Cà Mau lãi trước thuế 2.056 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.920 tỷ đồng – tăng 190% so với số lãi 662 tỷ đồng đạt được năm 2020. EPS đạt 3.315 đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Khan hiếm hàng hóa, hưởng lợi từ chính sách hạn chế xuất khẩu của các nước, Đạm Cà Mau báo lãi kỷ lục quý 4 gần 1.100 tỷ đồng - Ảnh 3.
https://cafef.vn/khan-hiem-hang-hoa-huong-loi-tu-chinh-sach-han-che-xuat-khau-cua-cac-nuoc-dam-ca-mau-bao-lai-ky-luc-quy-4-gan-1100-ty-dong-20220126155126849.chn

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên