MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không để cổ đông thất vọng, Hòa Phát điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận 2017 thêm 1.000 tỷ đồng sau vài ngày

01-03-2017 - 14:21 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu kế hoạch năm 2017 cũng điều chỉnh tăng từ 38.000 tỷ đồng lên 40.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), HĐQT của công ty đã quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sự kiến năm 2017. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến là 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế Tập đoàn dự kiến là 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, Hòa Phát công bố kế hoạch năm 2017 với doanh thu toàn tập đoàn là 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch này được cho là quá thấp so với những gì mà doanh nghiệp đã làm được trong năm 2016, cụ thể doanh thu thuần năm 2016 đạt 33.283 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.606 tỷ đồng.

Ngoài ra, HPG cũng quyết định chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50% trả bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện là quý 1-quý 2 năm 2017. Hội đồng quản trị HPG đồng thời thông qua phương án phát hành 250 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 10:2. Về giá chào bán, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành do phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá.

Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2017 mới của Hòa Phát đã tăng thêm 2.000 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.


Cổ phiếu HPG đã tăng trở lại sau khi HĐQT công bố điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận

Cổ phiếu HPG đã tăng trở lại sau khi HĐQT công bố điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận

Mai Linh

HPG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên