MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KienlongBank đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay

17-04-2024 - 11:36 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng cũng dự kiến tăng trưởng tín dụng ở mức 14,3%.

KienlongBank đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay

- Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024. Phiên họp dự kiến tổ chức ngày 26/4 theo hình thức họp trực tuyến.

KienlongBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 90.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2023; tổng nguồn vốn huy động đạt 81.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng với mức tăng lần lượt là 3,2% và 14,3% so với cuối năm trước. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về hoạt động năm 2023 và dự kiến hoạt động năm 2024, KienlongBank dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua một số nội dung như: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023… cùng một số tờ trình quan trọng khác.

Trong năm 2023, KienlongBank đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027. Với định hướng trong giai đoạn tới là tập trung tăng cường năng lực quản trị, kiện toàn bộ máy và nguồn lực tài chính để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại và toàn diện vào năm 2025, tại Đại hội lần này, KienlongBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này để sớm đáp ứng yêu cầu của Luật TCTD 2024 sắp có hiệu lực.

Trước đó, bằng việc bám sát tình hình kinh tế vĩ mô cũng như định hướng chung của ngành ngân hàng, với việc chủ động, linh hoạt, KienlongBank đã có một năm tăng trưởng bền vững. Ghi nhận từ báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy kết thúc năm 2023, tổng tài sản của KienlongBank đạt 86.973 tỷ đồng, đạt 101,13% so với kế hoạch; tổng huy động vốn đạt 78.476 tỷ đồng, đạt 100,61% so với kế hoạch; dư nợ cấp tín dụng đạt 52.585 tỷ đồng, đạt 100,15% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 719 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch, mang về tổng 574 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Không chỉ vượt kế hoạch về doanh thu lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4/2023, tỷ lệ nợ xấu trong năm 2023 của KienlongBank được kiểm soát ở mức 1,42%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, KienlongBank đã thực hiện thêm các khoản trích lập dự phòng trong năm 2023 với mục tiêu nâng cao nguồn lực, gia tăng bộ đệm thực hiện bao phủ nợ xấu, giảm tác động của nợ xấu trong tương lai.


Thanh Bình

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên