MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi đậm năm 2017, Mía đường Sơn La vẫn dè dặt đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2018 giảm 66% so với cùng kỳ

13-09-2017 - 18:43 PM | Doanh nghiệp

Năm tài chính 2016-2017 Mía đường Sơn La lãi sau thuế 163 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch được giao.

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017-2018 vào 23/9 tới đây tại trụ sở Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2016-2017

Năm 2016-2017 được đánh giá là năm khá thuận lợi về thời tiết cho vụ mía của công ty, năng suất và sản lượng mía tăng bình quân 3,1 tấn/ha. Trong báo cáo kết quả SXKD năm 2016-2107 Mía đường Sơn La thể hiện năm tài chính vừa qua đã thực hiện được 386.465 tấn mía chế biến, diện tích vùng mía nguyên liệu đạt 6.164,33ha, hoàn thành kế hoạch đặt ra cả năm. Sản lượng đường sản xuất đạt 48.987 tấn, vượt 15,6% kế hoạch đặt ra. Sản lượng mật rỉ nhập kho đạt 15.318 tấn, mới hoàn thành gần 90% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2016-2017 đạt 548,26 tỷ đồng, thực hiện được 92,6% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế thu về 163 tỷ đồng. EPS đạt 19.985 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận đạt được giúp công ty vượt 169% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đạt được Ban lãnh đạo công ty đề xuất chia cổ tức năm 2016-2017 tỷ lệ 80%, trong đó 60% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành 1,63 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.

Kế hoạch SXKD năm 2017-2018

Với những kế quả đạt được, ban lãnh đạo công ty cũng trình kế hoạch SXKD năm tài chính 2017-2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu toàn công ty ước đạt 798 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, giảm 66% so với lợi nhuận đạt được năm 2016-2017 (đạt 163 tỷ đồng). Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30%

Kế hoạch cụ thể, năm tới Mía đường Sơn La dự kiến hoàn thiện dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000TMN nhằm ổn định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hóa của công ty và người trồng mía…

Xem thêm tài liệu ĐHCĐ

Nguyên Phương

HNX

Trở lên trên