MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi lớn năm 2018, PGD vẫn dè dặt đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 190 tỷ đồng năm 2019

26-01-2019 - 17:36 PM | Doanh nghiệp

Trong khi đó năm 2018 PGD đã báo lãi sau thuế 243 tỷ đồng.

CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GasD – mã chứng khoán PGD) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Về sản lượng khí, ước tính trong năm 2019 đạt 955 triệu m3, trong đó sản lượng khí thấp áp khoảng 609 triệu m3 và khí CNG ước khoảng 346 triệu m3. PVGas D cũng cho biết có thể tăng sản lượng khí CNG tại miền Bắc trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh ứng với các mức giá CNG đầu vào được HĐQT phê duyệt.

Về kế hoạch tài chính, doanh thu năm 2019 ước đạt gần 8.172 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khoảng 232,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 189,5 tỷ đồng. Phấn đấu nộp NSNN 97,1 tỷ đồng. Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18%.

Kế hoạch kinh doanh của PGD được xây dựng trên cơ sở giá dầu 65USD/thùng và tỷ giá 1USD = 23.000VND.

Trước đó PGD đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 8.141 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch đặt ra.

Với bản kế hoạch được công bố, PGD đã nâng cao kế hoạch doanh thu so với doanh thu đạt được năm 2018, tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận khá dè dặt khi chỉ bằng 78% lợi nhuận đạt được năm 2018 và cũng chỉ tăng nhẹ so với kế hoạch đặt ra cho năm 2017.

Nam Hà

Tài chính Plus

Trở lên trên