MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi lớn trở lại, cổ đông TPBank có nên kỳ vọng cổ tức?

20-04-2017 - 11:01 AM | Tài chính - ngân hàng

TPBank đã thoát lỗ lũy kế từ năm 2015 nhưng còn phần thặng dư vốn cổ phần vẫn âm sau đợt phát hành dưới mệnh giá hồi 2012.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào sáng ngày 21/4 tại Hà Nội.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận, năm 2016 ngân hàng lãi trước thuế 706 tỷ đồng, vượt kế hoạch cổ đông giao cho.

Sau khi trừ đi các khoản thuế và trích quỹ, lợi nhuận còn lại của TPBank là 480 tỷ đồng. Về lý thuyết phần lợi nhuận này có thể chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 8% bằng tiền mặt.

Tuy nhiên ngân hàng không lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu mà dùng toàn bộ số 480 tỷ ấy để bù đắp thặng dư vốn cổ phần còn âm tại thời điểm 31/6/2016.

Và sau khi dùng 480 tỷ đồng để bù đắp, ngân hàng vẫn còn âm hơn 238 tỷ đồng thặng dư vốn nữa.

Sở dĩ TPBank có phần vốn thặng dư cổ phần âm là do cuối năm 2012 ngân hàng đã chào bán 225 triệu cổ phần với giá thấp hơn nhiều so với mệnh giá, chỉ ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu. Báo cáo tài chính cuối 2012 ngân hàng ghi nhận tăng vốn từ 3.000 tỷ lên 5.550 tỷ đồng, đồng thời thặng dư vốn cổ phần âm gần 1.020 tỷ và lỗ lũy kế 1.250 tỷ đồng.

Qua các năm tái cơ cấu và hồi phục dần, lợi nhuận TPBank làm ra để bù đắp lỗ lũy kế và đã thoát lỗ từ năm 2015. Phần lợi nhuận còn lại cách đây 2 năm được dùng để bù đắp phần âm vốn thặng dư.

Năm 2017, ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận 780 tỷ đồng trước thuế. Giả sử ngân hàng tiếp tục dùng lợi nhuận để bù phần âm thặng dư vốn cổ phần thì lợi nhuận còn lại để chia cổ tức sẽ không còn là bao và tương lai được chia cổ tức vẫn còn khá mờ mịt.

Tùng Lâm

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên